Acte necesare pentru funcţionare/vânzare/comerț ambulant în chioscuri

Acte necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare ambulant în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal în chioscuri, tonete de flori pe amplasamente adjudecate la licitație publică:

  1. Cerere tipizată;
  2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator obţinut de la ORC în baza Legii 359/2004);
  3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local – obţinut de la Direcţia Fiscală);
  4. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil amplasamentul – obţinut  de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastr;
  5. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
  6. Proiect întocmit de un proiectant autorizat în care să fie prezentat modelul de chiosc, tonetă avizat de către Instituția Arhitectului Sef din cadrul Primariei ;
  7. Contract de închiriere a domeniului public.

ad
ad