Acte necesare pentru funcţionare/vânzare/comerț ambulant în mobilier urban

Acte necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare ambulant în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal în mobilier urban, în faţa punctului de lucru cu acelasi profil (flori, legume fructe, ziare și reviste, cărți, produse de patiserie, cofetărie, vitrină frigorifică pentru înghețată și aparat pentru înghețată):

  1. Cerere tipizată;
  2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator obţinut de la ORC în baza Legii 359/2004);
  3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local – obţinut de la Direcţia Fiscală);
  4. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil amplasamentul unde se solicită amplasarea mobilierului – obţinut de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
  5. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
  6. Proiect, poza în care să fie prezentat tipul de mobilier de comerţ stradal utilizat;
  7. Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale eliberat de catre Primărie în baza Legii 650/2002 pentru punctul de lucru fix;
  8. Extras de carte funciară, dacă este cazul pentru teren proprietate personală, a persoanelor fizice sau juridice precum și contract de închiriere/comodat a terenului, dacă este cazul.

Pentru activitatea de comercializare produse de patiserie, înghețată, etc este necesar document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce;


ad
ad