Contractul de muncă la domiciliu

Legislatia muncii prevede posibilitatea de a lucra de acasa, situație în care angajatul va beneficia de toate drepturile aplicabile prin lege, iar această activitate va fi efectuată în baza unui contract de muncă la domiciliu, contract ce conține câteva elemente în plus față de un contract de muncă normal.

Codul muncii stabilește clar că angajatorul are dreptul de a verifica activitatea salariaților care lucrează de acasă, însă acest contrl poate fi efectuat doar în baza unui program stabilit în prealabil și stipulat în contractul de muncă la domiciliu.

Elemente obligatorii în contractul de muncă la domiciliu

 • identitatea părților;
 • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 • sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 • funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmează să își producă efectele;
 • în cazul unui contract de muncă pe durata determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 • durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 • condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
 • indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
 • durata perioadei de probă;
 • precizarea expresă ca salariatul lucrează la domiciliu;
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului sau și modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează.

Contractul cu muncă la domiciliu poate fi încheiat pe durată nedeterminată sau determinată, cu program normal sau parțial de lucru.

În cazul în care sunt implicate materiale prime sau materiale care se preiau/predau angajatului, este necesară întocmirea unei evidențe speciale


ad
ad