La controalele ITM ți se poate cere dovada verificării instalațiilor și echipamentelor electrice

Conform Hotărârii Guvernului 1.146/2006, instalațiile electrice, echipamentele de muncă electrice și echipamentele electrice de protecție trebuie să fie verificate la momentul recepției, înainte de a fi pornite și apoi periodic. De asemenea, verificarea obligatorie a acestora se face și după fiecare reparație sau modificare.

Legea securității și sănătății în muncă 319/2006 stabilește o amendă de la 5.000 la 10.000 lei în cazul în care un angajator nu se asigură că previne accidentele prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreținerea sau repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice.

Verificarea se face de către electricieni atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care eliberează un certificat PRAM. Prețurile pentru o astfe de verificare diferă în funcție de rețelele și echipamentele electrice care trebuie verificate.

Referitor la costuri, este greu de estimat cât poate costa o verificare PRAM, deoarece prețurile diferă în funcție de rețelele și echipamentele electrice verificate.


ad
ad