Planul de conturi 5-8

    CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE 

    50. Investiţii pe termen scurt 

    501. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A) 

    505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A) 

    506. Obligaţiuni (A) 

    507. Certificate verzi primite (A) 

    508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 

    5081. Alte titluri de plasament (A) 

    5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A) 

    509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 

    5091. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) 

    5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P) 

    51. Conturi la bănci 

    511. Valori de încasat 

    5112. Cecuri de încasat (A) 

    5113. Efecte de încasat (A) 

    5114. Efecte remise spre scontare (A) 

    512. Conturi curente la bănci 

    5121. Conturi la bănci în lei (A) 

    5124. Conturi la bănci în valută (A) 

    5125. Sume în curs de decontare (A) 

    518. Dobânzi 

    5186. Dobânzi de plătit (P) 

    5187. Dobânzi de încasat (A) 

    519. Credite bancare pe termen scurt 

    5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 

    5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P) 

    5193. Credite externe guvernamentale (P) 

    5194. Credite externe garantate de stat (P) 

    5195. Credite externe garantate de bănci (P) 

    5196. Credite de la Trezoreria Statului (P) 

    5197. Credite interne garantate de stat (P) 

    5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 

    53. Casa 

    531. Casa 

    5311. Casa în lei (A) 

    5314. Casa în valută (A) 

    532. Alte valori 

    5321. Timbre fiscale şi poştale (A) 

    5322. Bilete de tratament şi odihnă (A) 

    5323. Tichete şi bilete de călătorie (A) 

    5328. Alte valori (A) 

    54. Acreditive 

    541. Acreditive 

    5411. Acreditive în lei (A) 

    5414. Acreditive în valută (A) 

    542. Avansuri de trezorerie (A) - În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.

    58. Viramente interne 

    581. Viramente interne (A/P) 

    59. Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie 

    591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P) 

    595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P) 

    596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P) 

    598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P) 

 

    CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 

    60. Cheltuieli privind stocurile 

    601. Cheltuieli cu materiile prime 

    602. Cheltuieli cu materialele consumabile 

    6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 

    6022. Cheltuieli privind combustibilii 

    6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 

    6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 

    6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 

    6026. Cheltuieli privind furajele 

    6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 

    603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 

    604. Cheltuieli privind materialele nestocate 

    605. Cheltuieli privind energia şi apa 

    606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor 

    607. Cheltuieli privind mărfurile 

    608. Cheltuieli privind ambalajele 

    609. Reduceri comerciale primite 

    61. Cheltuieli cu serviciile executate de terţi 

    611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 

    612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 

    613. Cheltuieli cu primele de asigurare 

    614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările 

    615. Cheltuieli cu pregătirea personalului 

    62. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 

    621. Cheltuieli cu colaboratorii 

    622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 

    623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 

    624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 

    625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 

    626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 

    627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 

    628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 

    63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

    635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

    64. Cheltuieli cu personalul 

    641. Cheltuieli cu salariile personalului 

    642. Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor 

    6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor 

    6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor 

    643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 

    644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 

    645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 

    6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale 

    6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 

    6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 

    6455. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă 

    6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative 

    6457. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate 

    6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 

    65. Alte cheltuieli de exploatare 

    651. Cheltuieli din operaţiuni de fiducie 

    6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei 

    6512. Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie 

    6513. Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie 

    652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 

    654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 

    655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale 

    658. Alte cheltuieli de exploatare 

    6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 

    6582. Donaţii acordate 

    6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital 

    6586. Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale - În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

    6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare 

    6588. Alte cheltuieli de exploatare 

    66. Cheltuieli financiare 

    663. Pierderi din creanţe legate de participaţii 

    664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 

    6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 

    6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate 

    665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

    6651. Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută - În acest cont nu se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină.

    6652. Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină 

    666. Cheltuieli privind dobânzile 

    667. Cheltuieli privind sconturile acordate 

    668. Alte cheltuieli financiare 

    68. Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare 

    681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 

    6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 

    6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 

    6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 

    6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 

    6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial 

    686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare 

    6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor 

    6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 

    6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 

    6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat 

    6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii 

    69. Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite 

    691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 

    698. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus - Se utilizează conform reglementărilor legale. 

 

    CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 

    70. Cifra de afaceri netă 

    701. Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor 

    7015. Venituri din vânzarea produselor finite 

    7017. Venituri din vânzarea produselor agricole 

    7018. Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor 

    702. Venituri din vânzarea semifabricatelor 

    703. Venituri din vânzarea produselor reziduale 

    704. Venituri din servicii prestate 

    705. Venituri din studii şi cercetări 

    706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 

    707. Venituri din vânzarea mărfurilor 

    708. Venituri din activităţi diverse 

    709. Reduceri comerciale acordate 

    71. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 

    711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 

    712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie 

    72. Venituri din producţia de imobilizări 

    721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale 

    722. Venituri din producţia de imobilizări corporale 

    725. Venituri din producţia de investiţii imobiliare 

    74. Venituri din subvenţii de exploatare 

    741. Venituri din subvenţii de exploatare 

    7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri - Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.

    7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale 

    7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 

    7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 

    7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială 

    7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 

    7417. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare 

    7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 

    7419. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 

    75. Alte venituri din exploatare 

    751. Venituri din operaţiuni de fiducie 

    7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei 

    7512. Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie 

    7513. Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie. 

    754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 

    755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale 

    758. Alte venituri din exploatare 

    7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 

    7582. Venituri din donaţii primite 

    7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital 

    7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii 

    7588. Alte venituri din exploatare 

    76. Venituri financiare 

    761. Venituri din imobilizări financiare 

    7611. Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate 

    7612. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate 

    7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun 

    7615. Venituri din alte imobilizări financiare 

    762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 

    764. Venituri din investiţii financiare cedate 

    7641. Venituri din imobilizări financiare cedate 

    7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate 

    765. Venituri din diferenţe de curs valutar 

    7651. Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută - În acest cont nu se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină.

    7652. Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină 

    766. Venituri din dobânzi 

    767. Venituri din sconturi obţinute 

    768. Alte venituri financiare 

    78. Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare 

    781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 

    7812. Venituri din provizioane 

    7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 

    7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 

    7815. Venituri din fondul comercial negativ 

    786. Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare 

    7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 

    7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 

    7865. Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat; 

 

    CLASA 8 - CONTURI SPECIALE 

    80. Conturi în afara bilanţului 

    801. Angajamente acordate 

    8011. Giruri şi garanţii acordate 

    8018. Alte angajamente acordate 

    802. Angajamente primite 

    8021. Giruri şi garanţii primite 

    8028. Alte angajamente primite 

    803. Alte conturi în afara bilanţului 

    8031. Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare; 

    8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 

    8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie 

    8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 

    8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă 

    8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate 

    8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă 

    8038. Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie 

    8039. Alte valori în afara bilanţului 

    805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă 

    8051. Dobânzi de plătit 

    8052. Dobânzi de încasat - Acest cont se foloseşte de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing.

    806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră 

    807. Active contingente 

    808. Datorii contingente 

    809. Creanţe preluate prin cesionare 

    89. Bilanţ 

    891. Bilanţ de deschidere 

    892. Bilanţ de închidere 

 

    CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE - Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opţională.

    90. Decontări interne 

    901. Decontări interne privind cheltuielile 

    902. Decontări interne privind producţia obţinută 

    903. Decontări interne privind diferenţele de preţ 

    92. Conturi de calculaţie 

    921. Cheltuielile activităţii de bază 

    922. Cheltuielile activităţilor auxiliare 

    923. Cheltuieli indirecte de producţie 

    924. Cheltuieli generale de administraţie 

    925. Cheltuieli de desfacere 

    93. Costul producţiei 

    931. Costul producţiei obţinute 

    933. Costul producţiei în curs de execuţie 


ad
ad