Întrebări și răspunsuri • Cât timp trebuie păstrate documentele unei societăți?

  • 2017-04-22

   Documentele financiar-contabile fizice se păstrează conform legii 16/1996 republicată, coroborată cu OMFP 2634/2015.

   Documentele se grupează în dosare numerotate și snuruite. Gruparea documentelor în dosar se face cronologic și sistematic pentru fiecare exercițiu financiar.

   Statele de salarii se păstrează 50 de ani.

   Registrele și documentele justificative contabile, registrul jurnal, registrul inventar, registrul Cartea Mare și situațiile financiare anuale se păstrează 10 ani.

   Documentele care fac referire la proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de 10, se păstrează o perioadă egală cu perioada de utilizare a acestora.
   Facturile aferente bunurilor de capital, bunurile imobile care stau la baza determinării TVA deductibile, notele de recepție și constatare de diferențe, bonurile de primire în consignație, bonurile de predare, transfer, restituire, bonurile de consum, dispozițiile de livrare, fișele de magazie, listele de inventariere, chitanțele, dispozițiile de plată/încasare către casierie, deconturile pentru operațiuni participative, ordinele de deplasare, deconturile de cheltuieli, deconturile de cheltuieli valutare, note de debitare-creditare, extrasele de cont, borderourile de primire a obiectelor în consignație, borderourile de ieșire a obiectelor în consignație, jurnalele privind operațiuni diverse, fișele decont pentru operațiuni diverse, documentele cumulative, deciziile de impunere și angajamentele de plată se păstrează timp de 5 ani.

  • Vrei să răspunzi la această întrebare?
   Scopul acestui forum este de a oferi suport antreprenorilor. Răspunsurile sunt moderate. Nu sunt acceptate răspunsurile incomplete, pe lângă subiect, insultele sau răutățile gratuite. Orice formă de reclamă este strict interzisă!ad
ad